ALI KAHKESHAN

دلیل خرید مردم از ما !

Buy

دلیل خرید محصولات و خدمات، تامین نیازها است.

در اقتصاد، اصل بر این است که هر کاری انجام می‌دهیم به خاطر ( احساس نارضایتی ) است.

ما از شرایط فعلی خود ناراضی هستیم و از درون ترغیب و تشویق می‌شویم تا هر کاری برای بهبود آن انجام دهیم.

 

مدل انگیزش

اصلی در انگیزش افراد وجود دارد که شامل سوابق، اعمال و عواقب است.

سوابق ۱۵ درصد انگیزه لازم برای خرید محصول یا اقدام را فراهم می‌کنند. سوابق از تجربیات، افکار و احساسات قبلی هستند.

عواقب ۸۵ درصد انگیزه لازم برای اقدام یا خرید محصول و خدمات را بر‌می‌انگیزد.

برای رسیدن به عواقب به اعمال نیاز داریم.

دراین مدل ساده، سوابق، احساس نارضایتی است که یا واقعی است یا به واسطه آگهی ها و تبلیغات ایجاد شده است.

عواقب، رضایت یا خشنودی بیشتری است که مشتری گمان می‌کند با خرید و استفاده از محصول یا خدمت شما به آن دست می‌یابد.

 

شفافیت حیاتی است

یکی از دلایل تردید، وقفه یا عدم خرید محصول مشخص نبودن مزیت حاصل از خرید از دید مشتریان است.

حتی میزان بهبود خود را نمی‌بینند تا بتوانید قیمت، هزینه و دشواری تغییر شرایط فعلی با شرایط احتمالی بهتر را توجیه کنند.

متمرکز کردن تلاش های بازاریابی بر بهیود شرایط مشتری کلید موفقیت در تبلیغات است.

آن ها چه احساسی خواهند داشت ؟

یکی از مهم ترین یافته های تحقیقات که توسط لویت انجام شد، این است که افراد احساسی را می‌خرند که فکر میکنند در نتیجه خرید و استفاده از محصولات و خدمات شما به دست می‌آورند.

موضوع خود محصول یا خدمت نیست بلکه احساسی است که مشتری از محصول شما بدست می‌آورد.

به همین دلیل است که کیفیت، خدمت و به خصوص روابط بسیار مهم هسنتد.

آن ها جنبه احساسی هر محصول یا خدمت را در ذهن مشتری شکل می‌دهند و احساس امنیت، آرامش، شان، پرستیژ، صمیمیت و ارتباط شخصی را برمی‌انگیزند.

 

صرفه جویی در پول و زمان

افراد محصولات و خدمات را می‌خرند تا در وقت و پولشان صرفه جویی کنند.

در کسب و کار، وقت و پول قابل مبادله هستند. صرفه جویی در وقت و پول یک انگیزه احساسی بسیار قوی برای افراد است که موفقیت و امنیت را به نتایج شخصی و مالی خود ربط می‌دهند.

 

اشتیاق برای موفقیت، ترس از شکست

دو انگیزه اصلی مبنای همه فعالیت ها است: اشتیاق برای موفقیت و ترس از شکست.

محصول یا خدمت شما چگونه به این نیاز ها می‌پردازد؟

هر چه نیاز مشتری ابتدایی تر باشد، تامین آن ساده‌تر و مستقیم‌تر است. نیاز به بقا و امنیت بیرومند ترین انگیزاننده ها هستند.

افراد می‌خواهند زنده بمانند و امنیت داشته باشند. آن ها انگیزه‌ای قوی برای حفظ آرامش و امنیت خود دارند و در این راستا حاظرند هر کاری که لازم است انجام دهند.

اضافه کردن نظر

تماس با ما