ALI KAHKESHAN

بازاریابی مشتری محور چیست ؟

بازاریابی مشتری محور چیست

بازاریابی موفق، مشتری را در مرکز همه برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها قرار می‌دهد.

همه افراد شرکت همواره بر مشتری تمرکز دارند. شرکت در ارایه خدمات به مشتری وسواس دارد.

کارمندان با مشتریان ارتباط و تعامل برقرار می‌کنند و به آن ها نزدیک هستند. تماس با مشتری و تحقیقات بازار مداوم برای رضایت مشتری حیاتی است.

موفقیت شرکت بر اساس میزان تفکر دایم کارمندان درباره مشتریان تعیین می‌شود که مستخدم ها ، راننده ها و اپراتور های تلفن را هم دربر می‌گیرد.

 

مسول حل مشکل باشید

مثال مورد علاقه من از این نگرش به زمانی بر‌میگردد که مسول برگزاری همایش های آی.بی.ام بودم و از مکان برگزاری همایش روز بعد اطلاع نداشتم.

بعد از ساعت کاری به همه جا زنگ زدم تا پاسخی بگیرم.

وقتی شخصی در دفتر آی.بی.ام به تلفنم جواب داد، مشکل را برایش توضیح دادم و او گفت خیلی زود به من زنگ میزند و پاسخ میدهد.

بعد از ۱۵ دقیقه زنگ زد و گفت که با مسول برگزاری همایش تماس گرفته و اسم و ادرس هتلی که فردا پس از پروازی طولانی باید در آن اقامت می‌کردم را پیدا کرده است.

از او تشکر کردم و گفتم ( می‌دانم بعد از ساعت کاری با شما تماس گرفتم، احتمالا تا دیر وقت کار می‌کنید) او پاسخ داد ( مسلم است که تا دیروقت کار می‌کنم چون که دربان هستم)

او گفت در آی.بی.ام هر کسی که به تلفن جواب میدهد، مسول حل مشکل است.

 

به مشتری فکر کنید

بر اساس قانون متافیزیکی تمرکز ( به هر چه توجه کنید، رشد میکند)

بدین معنی که درباره هر چه مدام فکر و تامل کنید، در واقعیت رشد می‌کند و پا میگیرد.

وقتی بر رضایت مشتری تمرکز می‌کنید تا او را به هر روش ممکن خوشحال کنید، همواره راه های جدید و بهتری برای دستیابی به این هدف پیدا می‌کنید.

آیا مصمم هستید که بیشترین رضایت را به بهترین شکل ممکن برای مشتریان فراهم کنید ؟

 

وقتی همواره به مشتریان خود فکر کنید، راه های سریع تر، ساده تر، بهتر، ارزان تر، برای راضی کردن آن ها می‌یابید و آن ها هم با مراجعه دایم، به شما پاداش می‌دهند.

 

استراتژی خدمات با کیفیت

وقتی بازار هدف و مشتری ایده‌آل خود را یافتید، یعنی همان مشتری که به شدت تمایل به جذب او باشید.

بهترین مشتریان شما چه تفاوت هایی با دیگران دارند و چه مواردی را به مشتریانی که علاقه زیادی به جذب و حفظ آن ها دارید؟ ارایه می‌کنید ؟

اضافه کردن نظر

تماس با ما